A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete tiltakozik amiatt, hogy az intézményi önállóságától megfosztott Várad kulturális folyóirat alkalmazásban maradt három munkatársa közül a lap kiadását 2021-től átvevő Gh. Șincai (Bihar) Megyei Könyvtár vezetősége január 21-én elbocsátotta Máté Zsófia eddigi főszerkesztőt és Fried Noémi Lujza szerkesztőt, arra hivatkozva, hogy a végzettségük nem felel meg a Bihar Megyei Tanács decemberi 15-i határozatában szereplő feltételeknek. (További négy munkatársat elbocsátottak január 1-jétől, a tanácsi döntés nyomán.) A két kolléga hosszú évek szerkesztői, újságírói tapasztalatával rendelkezik, megbecsült tagjai a romániai magyar sajtónak, mindketten a MÚRE tagjai. Az eljárás nem csupán méltatlan, hanem ugyanakkor diszkriminatív is, hiszen a román nyelvű Familia folyóirat megszüntetéséről döntő, ugyancsak december 15-i tanácsi határozat nem tartalmaz hasonló, a munkatársak végzettségére vonatkozó kitételt.

A munkaadó egyébként három héttel a folyóirat átvétele után sem kötött munkaszerződést a kollégákkal, így a most elbocsátott szerkesztők előbb kapták kézhez a felmondásukat, mint a munkaszerződést. A Várad folyóirat új kiadója nem biztosított megfelelő munkafeltételeket, nem oldotta meg az egyoldalú döntése óta eltelt hetek alatt a készülő lapszámok tördelését és terjesztését: a felmondási idejüket töltő szerkesztőkön kívül egyetlen (!) munkatárs maradt a lapnál. Ugyanakkor, a tanácsi határozatra hivatkozva, az önálló intézményből részleggé lefokozott munkaközösségtől elvárják két folyóirat, a Várad mellett a Biharország havilap szerkesztését, továbbá a könyvkiadási tevékenység folytatását.

Az utóbbi napok fejleményei igazolták, hogy a két kulturális intézmény megszüntetése nem a folyóiratok hatékonyabb működését, hanem azok súlyos válságát eredményezte. Félő, hogy a Közigazgatási Bíróság január 28-ra kitűzött tárgyalása sem tud az ügy végére megnyugtató módon pontot tenni.

A MÚRE Igazgatótanácsa az eljárást méltatlannak, megalázónak, kultúraellenesnek tartja. Követeljük az elbocsátott munkatársak azonnali visszavételét, a diszkriminatív tanácsi határozat módosítását!

Marosvásárhely, 2021. január 26.

A MÚRE Igazgatótanácsa