GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoașterea Asociației Uniunea Jurnaliștilor Maghiari din România ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 38 și art. 39 alin. (1) și (11) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se recunoaște Asociația Uniunea Jurnaliștilor Maghiari din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Tușnad nr. 5, ap. 3, județul Mureș, România, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

 

Contrasemnează:

  1.     Ministrul culturii,

Diana-Ștefana Baciuna,

secretar de stat

 

București, 5 octombrie 2022.

Nr. 1.220.

 

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 996/13.X.2022