Amikor három éve ebben a teremben tanácskoztunk, terveket szövögetve, valahol már a szárnyait bontogatta a világjárványt okozó koronavírus, amelynek sajnos több pályatársunk is áldozatául esett. Majd mire a pandémia ötödik hullámán is átjutottunk, a megszokott életünkhöz való visszatérésben bizakodva, kitört a közelünkben a háború, hamarosan mindennapjainkat is befolyásolva az elszabadult energiaárak, az általános drágulás formájában. Mindez az életünk mellett a hivatásunkat is érintette, elsősorban a nyomtatott sajtó létét fenyegeti itt és most. Ha nem vigyázunk, ha nem teszünk ellene, az is megeshet, hogy kevesebb magyar nyelvű lap marad talpon Erdélyben és a Partiumban, mint amennyit a nyolcvanas évekre Ceaușescu és rendszere meghagyott. Remélem, ebből a cselekvésből, sajtónk védelméből a MÚRE is ki tudja majd venni a részét. Október 5-e óta Románia Kormánya határozata értelmében közhasznú civil szervezetként.

Bizalom, csapatmunka, szolidaritás. Három éve ezekbe a fogalmakba kapaszkodva kértem a támogatásotokat ehhez a most lezáruló mandátumhoz. Úgy hiszem, egy változó helyzetben ezek azok az értékek, amelyekre továbbra is szükségünk lehet, ha a romániai magyar újságírás jövőjéről is beszélni szeretnénk. Beszélni, megélni, művelni. Ha nem csak emlékezni akarunk Spectator kaliberű publicistákra, hanem a holnap újságírói között is szeretnénk hasonló egyéniségeket, tehetségeket felfedezni, szabad tereket adni nekik, lapot, műsort, redakciót.

Ám addig is térjünk vissza a magunk dolgaihoz, e három év egyesületi történéseihez, eredményeihez, kudarcaihoz, tanulságaihoz. Mindenekelőtt nagyszerű érzés, hogy végre jelenthetjük, kormányhatározat formájában sikeresen zárult a közhasznúsítási folyamat, ami persze számos további tennivalót követel meg ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó hosszabb távú céljaink teljesüljenek. A tavaszi közgyűlésünk utáni héten Bukarestben a kormányfőtitkárságon iktatott dossziénkat az igazságügyi tárca ellenőrzését, valamint a nyárvégi nyilvános konzultációt követően a kulturális miniszter visszaküldte a kormányfőtitkárságra, majd onnan jutott közgyűlésünk hetében a kabinet asztalára. Köszönet azoknak, akik ebben a munkában közreműködtek, kezdve onnan, hogy tavaszi közgyűlésünkre el tudtuk fogadni új Alapszabályzatunkat, ami szükséges volt a folyamat véghezviteléhez.

Ugyancsak hosszabb távon hasznosuló eredményünk a Romániai Magyar Online Sajtólexikon (sajtolexikon.ro) megtervezése, programozása, az adatgyűjtés. Ma már mintegy háromszáz szócikknél tartunk, s tapasztaljuk, hogy használják, hivatkoznak rá. Párhuzamosan az online lexikonnal, 2020 tavaszára egyesületünk internetes oldala, a mure.ro is megújult, módosult szerkezettel. Facebook oldalunkat 1203-an követik, a MÚRE FB csoportnak 117 tagja van. Egyesületünknek a Közgyűlés kezdetén 309 tagja van.

A járvány hosszú hónapjaiban a kevesebb rendezvény okán lehetőségünk volt marosvásárhelyi székhelyünk fejlesztésére, megújult az iroda, rendben van az irattárunk, elegáns tárgyaló lett a folyosói lomtárból, továbbá egy sikeres pályázat eredményeként új számítógépek, másoló, nyomtató áll a kollégák rendelkezésére. Ami ilyenkor a legkevésbé látszik, az a rengeteg adminisztratív teendő, bank, bíróság, pénzügy, városháza stb. irányába. Kedvezőtlen fejlemény volt, hogy az új városvezetés a többszörösére emelte a Tusnád utcai irodánk lakbérét, a nyárelőn még az a veszély is fennált, hogy a közhasznúsítás azon bukhat el, esetleg nincs érvényes szerződés a székhelyünkre.

Ugyancsak rengeteg papírmunkát jelentett a Spectator Alapítvány helyzetének a rendezése. Ma ott tartunk, hogy van új kuratórium, s idén már sikerült pályázzunk is, a Communitastól kaptunk egy kisebb összeget kulturális rendezvényszervezésre. Az alapítvány fontos eszköz, élnünk kell vele.

Ugyancsak a járványhoz kötődik a Visszatérés a Covid-ból sajtófotó és riportpályázatunk, előbbit Sánta István Csaba és Huszár Szilamér, utóbbit Demény Péter és Pataky Lehel Zsolt nyerte. Természetesen folytatódott évről-évre a Brassai Sajtófotó-pályázat, illetve a zsűrizett anyag kiállítása Nagyváradtól Bukarestig, Nagykárolytól Csíkszeredán át Sepsiszentgyörgyig. Utóbbi helyszínen alakult meg kora tavasszal a MÚRE Sajtófotós és videóújságíró szakosztálya, ennek első kiállítását hoztuk el ide Vásárhelyről, s már tervezzük a videóújságírók első szakmai rendezvényét, megmutatkozásukat.

Ennek az egész időszaknak szimbolikus jellemzője volt, hogy míg 2020 első heteiben egy MÚRE küldöttség személyes üdvözletével ünnepelték kárpátaljai kollégáink a Kárpáti Igaz Szó centenáriumát Ungváron, pontosan két év múltán egy változott helyzetben már szolidaritási előfizetési kampányt hirdetve próbáltunk segíteni a lapon.

Más helyzetekben is igyekeztünk megszólalni, hallatni a hangunkat, több-kevesebb visszhanggal. Állásfoglalásaink jelentek meg az AUR médialistázásáról, a Transindex Transtelex-szé válásáról, egészen a Szatmári Friss Újság megszűnéséig.

Ugyancsak ebben az időszakban, jellemzően 2020-21-ben, miután kevesebb lehetőségünk volt a személyes találkozásokra, több alkalommal online egyeztetéseket is tartottunk vajdasági és kárpátaljai kollégáinkkal. Egy éve népes küldöttséggel voltunk jelen a dunántúli Tengelicen (Tolna megye) Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár vendégeiként a KMÚEK jubileumi találkozóján, ahol a fesztív pillanatok után lehetőségünk volt a Konvenció lehetséges jövőjéről is beszélgetni. Sajnos az az elképzelés, hogy romániai székhellyel hivatalosan is bejegyeztessük, nem valósult meg, tovább kell keressük ennek formáját, illetve pontos céljait. Még kevésbé pozitív a MÖT, a Média Önszabályzó Testület helyzete, ahol jeleztük a magyarországi kollégáknak, hogy jó ideje szükséges lenne új soros elnök választása, egyáltalán bármilyen működés. Kezdeményeztem egy online megbeszélést, amelyen jelen volt a MÚRE, a SZMÚE, a MÚOSZ, a MUK, a Sajtószakszervezet és a Katolikus Újságírók Szövetsége képviselője. Javasoltam, vázoljunk fel valamiféle tevékenységi tervet, s válasszuk meg egy évre a MÖT soros elnökévé Máriás Endrét, a VMÚE elnökét. Ezt a felvetést magyarországi kollégáink elutasították, mondván a választások előtti hetekben a váltásnak nem lenne jó üzenete. Ugyan nem értettük, hogy Endre személye miként érintené a kampányt, elfogadtuk a kérést. A választás óta fél esztendő is eltelt, ám csupán annyi történt, hogy Kövér Tamás titkár október 7-re összehívta a MÖT stratégiai-szakmai bizottságát, amelynek részünkről Gáspár Sándor és Bögözi Attila a tagja. Bevallom, én elvesztettem az érdeklődésemet a MÖT iránt. Természetesen a közösen elfogadott médiaetikai alapelveket továbbra is érvényesnek tartjuk magunkra nézve, erre Alapszabályzatunk preambuluma is utalást tesz.

Ugyancsak kudarcként kellett megélnünk a két évvel ezelőtti szárhegyi találkozó lemondását, de nem bántam meg, hiszen éppen a járvány egyik tetőző hullámának idejére esett. Inkább tartsanak gyávának, mintsem valamely kollégánkat emiatt elveszítsük. Egyébként érdekes kísérletnek bizonyult egy hónappal később az Erőss Zsolt Arénában, a Csíkszeredai Könyvvásár színpadán, népes közönség előtt, ünnepi hangulatban átadni 2020-as szakmai díjainkat.

Már erre a mandátumra esett a sóvidéki riportkötet bemutatása Marosvásárhelyen és Szovátán, különösen utóbbi helyszínen volt élményszerű újra találkozni riportalanyainkkal. (Sajnos azóta egyikőjük, Bíró Mónika, a sóváradi gazdalány tragikus körülmények között a nyár folyamán elhunyt.) 2021 májusában Nagybánya volt a központja a máramarosi riporttábornak, remek vendéglátóink voltak ott is, illetve az idén Nagyenyeden, ahol a Bethlen Gábor kollégium 400 éves jubileumi rendezvényeinek kommunikációját is segítettük, azon túl, hogy bejártuk Fehér megye érdekes helyszíneit. Legutóbbi rendezvényünkön pedig, szeptemberben a Főtér Fesztiválon, a nagybányai városi színházban mutattuk be a máramarosi riportkötetet. Ha csak arra gondolok, mennyi örömöt okozott ez a kötet a 90. évén is túl járó Véső Ágoston festőművésznek, mondhatjuk, máris megérte…

Kevésbé látványos, de fontos értékőrző lépés volt: a tavaly előbányásztam, kiválogattam, s eljuttattam Budapestre az Ady Endre Sajtókollégium egykori záróvizsga dolgozatait, ahol az Arcanum segítségével megtörtént ezek digitalizálása, az anyag elérhető, kutatható, hiszen a szövegekben lehet keresni is. Ugyancsak az Arcanum digitalizálja hamarosan az Értesítő és a Romániai Magyar Sajtó számait.

Az elmúlt három évben elkészült néhány projektünk, ezeket támogatás reményében benyújtottuk különböző hazai és magyarországi intézményekhez. Még Ambrus Attilával és Rácz Évával fogalmaztuk meg a Romániai magyar lappiaci felmérés című dokumentumot, ennek továbbgondolt változata volt a Spectator-terv elnevezésű fogalmazványunk, egy harmadik téma pedig a Romániai magyar kulturális és réteglapok regionális összefogása című tervezet. Egy másik szépreményű lokális tervünk volt a Magyar médiajelenlét Szilágy megyében, az idén pedig a BGA-nál próbálkoztunk egy Mentor programmal. A legújabb tervezet a Média/Téka, ez a MÚRE közreműködésével kapcsolná össze a hazai magyar könyvkiadókat felsőoktatási intézményekkel. Aki igényli, bármelyik tervezetet szívesen elküldjük.

Ennyi fért hát bele közhaszontalanságunk utolsó három esztendejébe. Köszönöm a bizalmat és a csapatmunkát, a titkárság fontos háttérmunkáját Tündének és Attilának, az IT döntéseit, tanácsait, javaslatait, a Becsületbróság szerepét, amit hitelesen jellemez Sarány István elnök tavaszi beszámolója a testület ügyetlensége/ügytelensége okairól, a sajtó becsületéről.

Köszönet a támogatóinknak, partnereinknek, bírálóinknak, s elsősorban a tagságnak, hogy kitartottak, kitartottatok a MÚRE mellett. Legyen béke!

 

Szűcs László

 

A Jelentést a kérdések, hozzászólások, illetve ezekre adott válaszok elhangzását követően a Közgyűlés elfogadta.

 

Gyergyószárhegy, 2022. október 8.

 

Fotó: Huszár Szilamér