Hangulatosra sikeredett az idei MÚRE Ősz Szovátán, a Teleki Oktatási Központban több mint hetvenen vettek részt a rendkívüli közgyűléssel kiegészített hétvégi szakmai találkozón, ahol díjaink is gazdára találtak.

Csütörtök este előrendezvényként a szovátai sportteremben a helyi tanárokból álló csapat barátságos focimeccsen 5-1 arányban győzött a sokáig jól védekező PRESSing ellen.

Okltóber 6-án, pénteken délután A kultúra sajtója címmel zajlott a TOK Bíró István termében beszélgetés a kulturális témák jelenlétéről, szerepéről, helyzetéről a romániai magyar médiában. Szűcs László elnök beszámolt a kulturális folyóiratok temesvári és kolozsvári találkozóiról. A tagok döntöttek a kulturális újságírás szakosztály megalakításáról, melynek vezetésére másnap a közgyűlés Sarány Istvánt hatalmazta fel. Időközben a sok évvel korábban alapított sport szakosztály tagjai is jelezték, szeretnék aktívvá tenni csoportjukat.

Rövid kávészünetet követően Közhasznúságunk első éve címmel tekintettük át mindazt, ami az egyesület tavaly októberi közhasznúsítása óta történt, a kormányhatározat előkészítéséről, számba véve mindazokat egyesületen kívül és belül, akik az eredmény érdekében tettek. Természetesen szóba került a MÚRE besorolásának változásával játó legfontosabb fejlemény, az, hogy nyugdíjas tagjaink közül a legtöbben, akik igényelték, már hozzájuthattak az ötven százalékos nyugdíjpótlékhoz. A panel vendége volt Csép Andrea parlamenti képviselő, aki egyebek közt arról beszélt, milyen egyéb lehetőségeket kínál a közhasznúság, melynek megtartása is folyamatos odafigyelést, munkát igényel.

Az est a társaság számára vacsora után a Teleki Hotel wellness részlegén folytatódott, újabb lehetőséget kínálva a – Havasi János hangulatos hegedűmuzsikájával fűszerezett – beszélgetésekhez, ami az ilyen találkozók legfontosabb célja. (A szóló előadó később trióvá bővült: Forró László klarinéton, Huszár Szilamér cajon dobon játszott, illetve kísérte a nótázókat.)

Szombaton reggel Rendkívüli közgyűléssel folytatódott a találkozó. Rövid elnöki tájékoztatót követően aprómunka következett: a Működési szabályzat módosításainak elfogadása, majd a szöveg egészének a megszavazása. (A végleges változat hamarosan olvasható itt a mure.ro oldalon.)

Még múlt ősszel Szárhegyen indított egyesületünk egy sajtótörténeti sorozatot, együttműködésben a Spectator alapítvánnyal. Akkor Krenner Miklós, írói nevén Spectator élete és műve volt a téma, ezúttal Ligeti Ernő erdélyi magyar író, publicista, szerkesztő, a helikoni közösség tagja, a holokauszt áldozata volt az, akinek emlékét az előadások megidézték H. Szabó Gyula moderáléása mellett. Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténész, a PIM kézirattárának vezetője, a Szent István Akadémia tagja elsősorban Ligeti regényeiről értekezett, míg Filep Tamás Gusztáv, irodalom- és eszmetörténész, a Társadalomtudományi Kisebbségkutató Intézet kutatója a publicista, szerkesztő nagyváradi és kolozsvári munkásságát idézte fel, továbbá szerepét az Erdélyi Szépmíves Céh könyvkiadó megalapításában.

A szombat délutáni program a MÚRE és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség közti tervezett együttműködési megállapodás pontjainak az ismeretetésével kezdődött, a felek a szövegben már megegyeztek, a dokumentum aláírására a napokban kerül sor.

Könyvek a sajtóról, sajtósok könyvei című, ugyancsak immár hagyományosnak nevezhető programunk következett. Ennek formája, hogy olyan, az elmúlt egy esztendőben kiadott művekre hívjuk fel a figyelmet, amelyek témája a sajtó, avagy szerzőként, szerkesztőként, tördelőként, kiadóként stb. működött közre kiadásukban valamelyik tagunk. Az alábbi köteteket sikerült pergő ritmusban másfél óra alatt a tagtársak figyelmébe ajánlani:

Oláh-Gál Elvira Nobile Officium II.

Sarány István: Véső Ágoston művészeti album

Szabó Gyula: Kriterion 50+

MÚRE Fehér megyei riportkötet

Tóthfalussy Veress Éva: Életek az életet adó természet szolgálatában

Tóth László: Sorsformálók / Erdélyi színterek – politikai spektrumok

Barcasági füzetek 4.-5.

Kuti Márta: Írók, relikviák, emlékek

Csermák Zoltán: Bölcsőnk a jövő (portrékötet Kiscsőszről)

Graur János: Sorsok könyve 2.

Bayer Dóra: Karmok erdeje

Ferencz Melánia: Olvasóból korrektor, Szóbuborékok

Szekernyés János Erzsébetváros monográfiája

Jámbor Ilona több aradi vonatkozású kötetről beszélt, míg Sarány István egy új Székedi Ferenc könyvet ismertetett röviden, melynek csak a napokban tartják a csíkszeredai bemutatóját.

A könyvdélutánt követően Groove kreatív táncos edzés következett a vállalkozó kedvűeknek Ferencz Melánia irányításával. Mindenki annyit adhatott bele, amennyi jólesett, lehetett kísérletezni és hibázni.

Utolsó programként a MÚRE Ősz az Egyesület 2023. évi szakmai díjainak az átadását kínálta, ekkor töltöttük meg legjobban az épület dísztermét, érthető módon ezt övezte a legnagyobb várakozás. Idei díjazott kollágáink névsora, zárójelben a laudáló kollégák nevével:

Boros Zoltán – Életműdíj több évtizedes kiemelkedő szerkesztői munkásságáért (Laudáció: Simonffy Katalin)

Jámbor Gyula – Életműdíj több évtizedes sokoldalú újságírói, szerkesztői munkásságáért (Bege Magdolna)

Miska Brigitta – Szilágyi Aladár-díj (írott sajtó) eredményes sportújságírói munkájáért (Szekeres Attila)

Molnár Boglárka – Balló Áron-díj ígéretes pályakezdő újságírói munkájáért (Borsi Balázs)

Cseresnyés Zsuzsanna – Benkő J. Zoltán-díj sokoldalú, kreatív televíziós vágói munkásságáért (Keresztes Péter)

Graur János – Médiamenedzser-díj több évtizedes eredményes kiadóvezetői munkásságáért (Bartha Csaba)

Maksay Magdolna, Bács Mária – Majtényi Ágnes-díj a Kolozsvári Rádió Aranyhangok c. műsoráért

Bódizs-Kleindl Edith, Szász Edit, Sármási-Bocskai János – Majtényi Ágnes-díj a Marosvásárhelyi Rádió Aranyszalagtár c. műsoráért (A rádiós kollgák közös laudációját Rácz Éva mondta el)

Dr. Adrian Majuru történész, antropológus, egyetemi előadótanár – Pro Amicitia-díj (Simonffy Katalin)

A találkozó utolsó mozzanataként csoportkép készült a díjazottakról (lásd címlapképünk!), majd állófogadással, koccintással ünnepeltük azokat, akik az elismerést kapták. A laudációkat szakmai lapunk, a Romániai Magyar Sajtó következő számában olvashatják.

 

Ezúttal is köszönjük a szívélyes vendéglátást a Teleki Oktatási Központ vezetőjének, Biró Zsoltnak s valamennyi munkatársának, valamint a MÚRE Ősz támogatását a Communitas Alapítványnak.

Címlapfotó: Forró László