Eredeti terveink szerint e hét végén, szeptember 18-20. között tartottuk volna meg Egyesületünk szokásos őszi szárhegyi szakmai találkozóját és közgyűlését. A járványhelyzet miatt e találkozókat későbbi időpontra halasztottuk, ugyanakkor a MÚRE Igazgatótanácsa úgy döntött, hogy állást foglal néhány olyan téma kapcsán, melyekről eredeti elképzeléseink szerint a Közgyűlés, mint az egyesület legfontosabb döntéshozó testülete lett volna hivatott véleményt mondani.

Ugyancsak a szárhegyi találkozón szerettük volna átadni a MÚRE idei szakmai díjait. Erre az ünnepi mozzanatra szeptember 25-én, pénteken 18 órától kerül majd sor a Csíkszeredai Könyvvásáron az Erőss Zsolt Arénában, a Sajtó és könyv rendezvényen, ahol újságíró kollégáink könyvújdonságait is bemutatjuk. A rövid könyvbemutatókat követően adjuk át az idei Nívó-díjat, Életmű-díjat, továbbá a múlt év őszén alapított Benkő J. Zoltán-emlékdíjat. Minden kollégát és csíki érdeklődőt szeretettel várunk!

 

ÁLLÁSFOGLALÁS

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) aggodalommal tapasztalja, hogy több hazai magyar újságíró tevékenysége ideiglenes felfüggesztése nélkül, aktívan vesz részt politikai alakulatok vagy független jelöltek választási kampányában.

A MÚRE 2004 óta következetesen száll síkra azért, hogy a romániai magyar újságírói szakma hitelének és tekintélyének megőrzéséért a hazai írott és elektronikus médiában dolgozó valamennyi újságíró, politikai szerepvállalása idejére függessze fel újságírói tevékenységét.

A MÚRE politikai szerepvállalásnak tekinti a mandátummal elnyert bárminemű politikai tisztséget, a jelöltséget, a közigazgatásban, a pártokban és más politikai szervezetekben vállalt tisztséget, a pártok helyi vagy országos kampánystábjában betöltött szerepet és tevékenységet.

Hangsúlyozva a pártatlan, kiegyensúlyozott újságírás szükségességét, a névvel, hanggal, arccal vállalt anyagok kampányidőszakban történő közzétételét, az érintettek részéről, a média hatalmával való visszaélésnek tekintjük, a névtelenségbe vagy az álnév mögé való rejtőzést pedig a médiafogyasztó közönség megtévesztési kísérletének tartjuk.

Az újságíró szabad véleménynyilvánítási joga nem korlátozható, de a megszerzett mandátummal vagy tisztséggel járó politikai érdek összeegyeztethetetlen és összeférhetetlen az újságírói etikai kódex által is előírt, pártatlan, kiegyensúlyozott újságírás elvével. Jelen ajánlás figyelmen kívül hagyása nemcsak az érintettek szakmai hitelességének megkérdőjelezését eredményezheti, hanem a romániai magyar újságíró társadalom negatív megítéléséhez vezethet.

 

Marosvásárhely

2020. szeptember 15.                                                                                                A MÚRE IGAZGATÓTANÁCSA

 

 

ÁLLÁSFOGLALÁS

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) értetlenségét fejezi ki politikai szervezetek, helyi vagy központi hatóságok, közintézmények azon gyakorlatával kapcsolatosan, mely szerint politikai preferenciák alapján állítják össze a sajtóeseményeikre szóló meghívott és akkreditált újságírók listáját. Egy nyilvános sajtóeseményre nem helyes preferenciák, pártszimpátiák alapján szelektálni a meghívottakat, a sajtótájékoztató szerves része a sajtószabadságnak, az állampolgárok ama alapvető jogának, hogy szelekció nélkül szabadon hozzáférjenek az őket érintő és érdeklő közérdekű információkhoz.

Semmilyen indokkal nem korlátozható az újságíró joga a tájékozódásban. Feladatuk többek között felügyelni, hogy a politikusok hogyan bánnak az ideiglenesen rájuk bízott hatalommal, s a média e kiemelt szerepét valamennyi emberi jogokat védő egyezmény, alapítvány és szervezet elismeri, így az Egyesült Nemzetek Szövetsége, az Európai Parlament, továbbá az Emberi Jogok Európai Bírósága szintén alapvető követelményként juttatja érvényre.

A szelektív információszolgáltatás nemcsak az adott sajtóorgánumot, illetve annak képviselőjét érinti kellemetlenül, hanem méltánytalan az adott média fogyasztóival szemben is, ezért elítélünk minden olyan gyakorlatot, amely a közérdekű adatok megismerésének jogát, amely része a véleménynyilvánítás szabadságának, bármilyen okból korlátozza.

 

Marosvásárhely

2020. szeptember 15.                                                                                                         A MÚRE Igazgatótanácsa

 

ÁLLÁSFOGLALÁS

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) üdvözli az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 2020/440-es határozatát, amelyben a nyolctagú testület egyöntetű szavazattal becsületsértésért és rasszista jellegű Facebook-bejegyzésért elmarasztalta Takács Szabolcsot, a Maros megyei Koronka község polgármesterét, aki a nyilvános térnek számító közösségi oldalon, többek között köpönyegforgatónak nevezte Szucher Ervin marosvásárhelyi újságírót, továbbá úgy fogalmazott, hogy nevezett újságíró nem eléggé „magyaros”.

Noha az RMDSZ Maros megyei vezetői magánbeszélgetések alkalmával a fentiek miatt megbotránkozásuknak adtak hangot és megkövették az újságírót, a MÚRE Igazgatótanácsa szerencsésebbnek tartotta volna, ha az érdekképviselet nyilvánosan is állást foglal tisztségviselője kijelentése kapcsán.

Ez úton is kifejezzük reményünket, hogy egyedi, elszigetelt esetről van szó, és az elöljáró gesztusa nem emeli új, veszélyes szintre azt a politikai gyakorlatot, mely rasszista jellegű megbélyegzésekkel a demokratikus nyilvánosság ellen és a sajtó képviselőinek hiteltelenítésére irányul.

 

Marosvásárhely

2020.szeptember 15.                                                                                                          A MÚRE Igazgatótanácsa