Állásfoglalás Szucher Ervin: Porhintés a szecessziós jelleg megőrzése: üvegpalotákat húznak fel, rombolják az épített örökséget Marosvásárhelyen (2021. október 9.), valamint Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester replikája a Krónika cikkére (2021 október 13.) című sajtóanyagokkal kapcsolatban.

 

A Krónika napilapban megjelent cikk hatására Marosvásárhely polgármestere úgy döntött, „ezentúl csak írásban kapott kérdésekre áll módunkban kollégájuknak válaszolni, szintén kizárólag írásban”.

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) Igazgatótanácsa aggodalmasnak tekint minden olyan esetet, amikor egyes politikusok és munkatársaik annak érdekében, hogy a média a valóságot az ő szempontjaik szerint láttassa, a nyilvános megdorgálás és megkülönböztető bánásmód eszközével élnek. Az utóbbi években több alkalommal fordult elő, hogy romániai magyar politikai, önkormányzati vezetők médiaeseményeikre, sajtótájékoztatóikra preferenciálisan, csak a nekik tetsző médiatermékek munkatársai számára küldtek meghívót, illetve válaszoltak ezek kérdéseire. Elfogadhatatlan a sajtó képviselőinek bármilyen indokkal történő kérdőre vonása, megleckéztetése véleménykülönbségek okán, pártállástól függetlenül, hiszen ez sérti a sajtó szabadságát, az állampolgárok alapvető jogát a tájékozódáshoz.

Úgy hisszük, letűnt az a korszak, amikor a politikum tisztének tekintette meghatározni, hogy az újságírók milyen munkamódszerrel dolgozzanak. Az erkölcs, a törvény és a szakmaiság keretein belül az újságíró dolga eldönteni, miként, mit és hogyan kérdezzen; az alanynak jogában áll válaszolni vagy megtagadni azt – feltéve, ha ezzel nem sérti a közérdekű információkhoz való hozzáférés jogát.

A szelektív vagy preferenciális információszolgáltatás nem egy bizonyos újságírót vagy az általa képviselt sajtóorgánumot érint hátrányosan, hanem az adott médium fogyasztóival szemben méltánytalan. Ezért káros minden olyan gyakorlat, ami a közérdekű adatok megismerésének módját és jogát korlátozza. A replika joga a bizonyíthatóan tévesen közölt információk tényszerű cáfolatára vonatkozik. Különösen nem elfogadható egy a válaszadás jogán megfogalmazott szövegben az újságírót szankcionálni a cikk kifogásolt megfogalmazású címére hivatkozva. Újságírói kérdésekre írásban válaszolni – különösen pandémia idején – elfogadható gyakorlat, ám nem szankcióként alkalmazva.

Ellentmondásos, hogy Marosvásárhely polgármestere egyfelől azt írja, a cikk tartalmával szinte maradéktalanul egyetért, ugyanakkor szerinte „Szucher bilentyűzetéből szinte kizárólag lejárató hangvételű, részigazságokra alapozó cikkek születtek”. Ebből következőleg nem a kifogásolt cikk a megkülönböztető bánásmód kiváltója.

Ugyanakkor az sem szerencsés, hogy a cikket közlő lap a polgármester válaszát felvezető leadben Szucher Ervin cikkének címét csak részben idézi, tudva, hogy a kifogás elsősorban magára a címre vonatkozik. A címadás összetett feladat, amennyiben a tájékoztatást és a figyelemfelkeltést egyaránt érvényesíteni kívánjuk. Részben jogosnak tartjuk Soós Zoltán kifogását, elsősorban a „porhintés” szó nem jó címválasztás az írás műfajának, témájának, tartalmának ismeretében. Nem valósul meg általa a tényszerűségre való törekvés. A sajtónak joga, sőt kötelessége bírálni, a visszásságokat feltárni, figyelve a tényszerűségre, arra, hogy ne torzítsuk a valóságot.

 

Bízunk benne, hogy a felek közötti konfliktus megfelelő kommunikáció útján orvosolható, a kölcsönös bizalom helyreállítható, nem csupán a vitázó felek, hanem a város polgárai, a lap marosvásárhelyi olvasói érdekében.

 

                                          A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete Igazgatótanácsa

 

Marosvásárhely, 2021. november 17.

 

Megjegyzés: a szöveg megfogalmazásában és elfogadásában érintettként Szucher Ervin, az IT tagja semmilyen formában nem vett részt.