TÁJÉKOZTATÓ

A MÚRE 2021-es költségvetésének végrehajtásáról

 

BEVÉTELEK

Tagdíj ………………………………………………………………..…..7 738 lej

Támogatások:

RMDSZ ………………………………………………………………….35 032 lej

Communitas ……………………………………………………………20 000 lej

BGA1 ……………………………………… 350 000forint ………..9 310 lej

BGA2 …………………………………   1 200 000 forint …… ….16 320 lej

BGA3 …………………………………..    700 000 forint ………..4 655 lej

Házbér Horea utcai ház …………………………………………… 10 000 lej

RMDSZ külön támogatás 30+1 rendezvény  ………………15 000 lej

—————-

Összesen: 118 056 lej

 

A fenti összeg egy olyan kis egyesületnek, mit a miénk, első hallásra akár nagynak is tűnhet, de a kép sokkal árnyaltabb, ha figyelembe vesszük, hogy saját forrásaink ennek az összegnek alig tíz százalékát teszik ki.  A fennmaradó 90 százalék, támogatás, amivel az a baj, hogy a támogató általában célirányosan adja a támogatásokat, egy kicsit úgy, mint a zenés rendezvényeken, ahol, aki fizet, annak a nótájára kell a nagyérdeműnek a táncot járni. Elnézést kérek a nem éppen akadémikus hasonlatért, de az egyik legnagyobb támogatónk, és itt a Bethlen Gábor Alapot nevesítem, az utóbbi két évben, tehát 2020, 2021-ben, nem utolsó sorban a járványhelyzetre való tekintettel, fölöttébb mostoha körülmények között, és jelentősen megkurtítva kerültek megítélésre. Az pedig egyenesen tragédiával felérő állapot volt, hogy a nagy-nagy későre megítélt pályázati összegeket, mert ugye ezek nem ajándék adományok, hanem nagyon komoly és kemény pályázati feltételek teljesítése nyomán elnyert összegek, csak nagy későre, 2020-ban és 2021-ben is, csak november közepe után kerültek kifizetésre. Ez azt jelenti, hogy 11 hónapot saját zsírunkban kellett sülnünk, holott a szervezet működtetését nem lehet háromnegyed évre hibernálni, s amikor befutnak nagy későre a pályázati összegek, akkor elkezdődik az egy hónapos őrjöngés, hogy év végéig számlákkal fedjük le a megítélt összegeket.

Hogy miért ecseteltem ennyire részletesen a pályázati pénzek körüli állapotokat?

Azért, hogy a tisztelt közgyűlés, meg a tagság mélyebben is belásson a függöny mögé, s olyan dolgokról is nyíltan beszéljünk, melyekről legtöbbször egyáltalán nem, vagy csak nagyon kevés szó, s az is legfennebb csak nagyon felületesen esik szó.

De hogy konkrét példát is mondjak, itt van mindjárt, a MÚRE 30+1-es rendezvénye.

Ugye sokunknak az emlékezetében még ma is elevenen él a 3 nap élménye tavaly szeptemberben, Gyergyószárhegyen?

A nagyszámú résztvevő egybehangzó véleménye szerint 2021 egyik legnagyobb sajtóeseménye, sikeres volt. És ennek nagyon örvendünk, s minden szerénytelenség nélkül büszkék is vagyunk erre.

De ha a függöny mögé nézünk, meglátjuk azt az ijesztő valóságot, hogy ezt a nagyszabású rendezvény szinte üres zsebbel kellett tető alá hoznunk, úgy hogy az anyagi háttér szinte teljes hiányából a résztvevők az égvilágon semmit se érezzenek meg.

Mert a rendezvény anyagi hátterének megteremtéséhez idejében nekiláttunk, költségvetést is előkészítettünk, fedezetet is hozzárendeltünk a 35 ezer lejes várható költségekhez, hogy azok az esemény közeledtével egymásután váljanak füstté. Támogatást ígért például hagyományos partnerünk, Hargita megye tanácsa, aki minek előtte teljes támogatásáról biztosította a MÚRE elnökét, amikor konkrétan megírtuk mire van szükségünk, egyszerűen nem válaszolt megkeresésünkre és még a rendezvényünket sem tisztelte meg jelenlétével.

Más példa. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa a MÚRE megalakulásának 25 éves évfordulóját számottevően támogatta, tavaly anyagi alapok hiányára hivatkozva, utolsó pillanatban visszalépett.

Végül a 35 ezer lejes költségvetésű rendezvényt az RMDSZ támogatta meg 15 ezer lejjel, a hiányzó összeget pedig a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a helyi vendéglátóink önzetlen támogatásával sikerült előteremteni, amiért erről a fórumról is őszinte köszönet.

De el ne feledjem, a BGA-nál is pályáztunk a 30+1-es rendezvényre, ami ugye szeptemberben volt, a megítélt 350 ezer forinthoz pedig, mint mondottam, november végén jutottunk hozzá, és ha nem jutunk hozzá életmentő kölcsönhöz megértő barátoktól, akkor az anyagi összeomlás bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna.

Ezért nem tudom elégszer elmondani és újra meg újra elismételni mennyire fontos, hogy a tagság tudjon ezekről a működést megnehezítő, néha meg ellehetetlenítő háttér eseményekről, azért, hogy mindenkiben tudatosuljon, miért annyira fontos a mára már szinte jelképessé vált tagsági díj havi 14 lejes összegét mielőbb befizetni az egyesület számlájára.

Idén a tagságnak még fele sem élt a kedvezményes befizetési lehetőséggel, melyet februárban két héttel meghosszabbítottunk, s így is a 2022-es tagdíjakból a mai napig csupán 7738 lej gyűlt össze a tavaly, majdnem 15 ezer lejhez képest.

A működést biztosító kiadások pedig napról napra gyűlnek.

És hogy a kiadásokról is fogalmat alkothassanak a közgyűlés tisztelt résztvevői, íme, az egyesület kiadásaiban szereplő jelentősebb tételek:

 

KIADÁSOK

 

házadó                                  684 lej

internet                                1 2129,05 lej

vodafone                              1 320,29  lej

locativ                                  1 799,81 lej

nyomdaköltségek               14 957,60  lej

kiszállás, útiköltség             9 464,68 lej

postaköltség                         1 458,38 lej

könyvelő                              4 260  lej

fizetések                             31 071 lej

cenzor                                  500 lej

jogdíj                                   2 560 lej

fogyóeszköz                         1 081,15  lej

kitűzők                                  533,12 lej

étkezési költség                    1 373, 50 lej

szállás                                     520 lej

irodai anyagok                     296,46 lej

banki költség                        1 207,91 lej

közköltség                            2 725  lej

rendezvény (önköltség)      21 392,50 lej

irodai gépek                         9 500  lej

adók                                      20 883 lej

ügyvédi honorárium              1 50  lej

szolgáltatás                 9 165  lej

————————-

Összesen: 140 382, 45 lej

 

A negatív mérleg mutatja, hogy az egyesület működtetéséhez, rendezvényeinek megszervezéséhez, kiadványainak finanszírozására 2021-ben sem volt elegendő pénzforrásunk, amiért 2022-ben szükség lesz át- és újragondolni a költségvetési források jelenlegi szintjét, és új lehetőségeket kell felkutatni, illetve bevonni az egyesület működésébe.

De mert minden éremnek két oldala van, hadd zárjam tájékoztatómat, a sok elsőszülött hátrány után egy pozitívummal, mert tavaly – hála istennek – ilyet is jegyezhettünk.

A BGA tavalyi egyik már említett dedikált, azaz célirányos pályázatán hangsúlyosan arra kérte a pályázókat, hogy irodai felszerelésekre nyújtsanak be pályázatot. Más években ez a tétel volt az, amit elsőnek vágtak ki a pályázatokból, ezért sokak óvatosan viszonyultak a felkínált lehetőséghez. Mi úgy döntöttünk, a székház számítógép-parkjának és berendezéseinek teljes lecserélése mellett döntöttünk, azzal a megjegyzéssel, hogy, ha felét jóváhagyják, nekünk már az is nyereség, hiszen az egyesület IT parkjának döntő többsége múzeumba illő, több mint húsz éves ócskaság.

Az a kellemes meglepetés ért bennünket, hogy év végén, az IT park teljes körű felújítását jóváhagyták, úgyhogy 32 év után jelenthetem a közgyűlésnek, hogy a MÚRE marosvásárhelyi székházának gépparkja vadonatúj számítógépekből, monitorokból, nyomtatókból, szkennerekből áll, ami nagy nyereséget jelent az egyesület IT infrastruktúrájában.

És e szokatlan pénzügyi jelentés után engedjétek meg, hogy a 2021-es költségvetés végrehajtásáról felolvassam – mivel román nyelven kell leadni a pénzügynek – egyesületünk cenzori jelentését, melyet Horváth Annamária állított össze.

 

Bögözi Attila ügyvezető igazgató pénzügyi jelentése a kiegészítésekkel elhangzott a MÚRE március 12-i közgyűlésén.

 

Cenzori jelentés: