Gyakran látom online és papíralapú újságokban is, hogy sok helyen megtartják egy-egy szónak az idegen írásmódját, pedig a helyesírási szabályzat 12. kiadása erről másképpen rendelkezik.

A szerkesztőségek E-mail címét lehet magyarosan is írni (ímél, ímélcím), de megtarthatjuk az angolos változatot is, viszont azt is kis betűvel írjuk (e-mail). Főként reklámhirdetésekben jelenik meg a Scanner, pedig ezt egyértelműen magyarosítva írjuk: szkenner, szkennereszkennel, szkennelte. Ugyanilyen problémás a Wifihálózat (még helyes WIFI-hálózat) írása is vagy a faxol, faxszal, faxon szavaké is.

Vizsgáljuk meg, miből adódhat ez a helyesírási bizonytalanság. Valószínűleg a természetes nyelvérzékű beszélő (író) sejti, hogy nagyon új átvételek a fenti kifejezések, és idegen szavakként észleli őket. Ezek olyan elemek, amelyek viszonylag frissen kerültek be a nyelvbe, eltérő hangtani sajátosságaik révén még tartják a nem magyaros írásmódot, és nem terjedtek el a köznyelvi változatban. A jövevényszavak viszont régebben kerültek be nyelvünkbe, és volt időnk megszokni ezeket, beépültek a köznyelvi változatba, hangalaki módosuláson mentek keresztül s így már beilleszkedtek hangtani rendszerünkbe, ennek írásban is látható jele a magyaros írásmód.

A fenti szavak esetében megkérdőjelezhetnénk, mit jelent az, hogy régebben kerültek be a magyarba, hiszen ezeket a lexémákat alig néhány éve, néhány évtizede ismerjük, használjuk. Ez igaz is, csak annyira gyorsan terjedtek el, olyan mértékben váltak ezek az eszközök mindennapjaink, munkánk részévé, hogy lehetővé vált és szükségszerű is volt a magyar helyesíráshoz való igazításuk. A befogadó nyelv akkor érez sajátjának egy-egy lexikai elemet, ha a beszélőközösség szócsaládot is létrehoz az idegen szó köré (ímél, ímélezik, ímélezőszkenner, szkennelő), s az említett példák esetében ez meg is történt.

Az ímél – e-mail pár közti választási lehetőség pontosan azt a nyelvi változást tükrözi, ahogyan egy idegen szóból jövevényszó lesz: még érezzük idegen voltát, de az elterjedt használat, a szócsalád, a gyakori előfordulás jelzi, beépülőben van a magyar nyelvbe. S ha a helyesírási szabályzat elfogadhatónak tartja a magyaros írásmódot is, javaslom, éljünk is evvel a lehetőséggel.

Magyari Sára

(kép forrása: depositphotos.com)