Rendkívül súlyos, a demokratikus rendet és a sajtó szabadságát veszélyeztető jelenségeket gerjeszt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) több politikusa. Elfogadhatatlan a parlamenti párt szélsőséges vezetőinek retorikája, különös tekintettel a romániai média szereplőit, szerkesztőségeket érintő listázása, ami kísértetiesen emlékeztet a korai kilencvenes évek román szélsőjobboldali politikusainak hasonló feketelistáira.

Különösen aggasztó, hogy a román állam intézményei által nem lép fel kellő eréllyel a szélsőséges, populista megnyilvánulásokkal szemben. A médiaintézmények megfélemlítése, az erőszakra való buzdítás mellett nem lett következménye a Parlament megtámadásának, a holokauszt minimalizálásának, a politikusokkal, önkormányzati vezetőkkel szembeni verbális és fizikai erőszaknak, amivel messze túllépték a véleménynyilvánítás szabadságának a határait.

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete fontosnak tartja ebben a helyzetben a szakmai szolidaritást. Kiemelt jelentőségűnek tekintjük, hogy a romániai magyar sajtóban is folyamatos tájékoztatást kapjanak a médiafogyasztók a demokráciára veszélyes közszereplők tevékenységéről, akik célpontjai között már eddig is szerepelt erdélyi magyar nyelvű szerkesztőség. Ne engedjük, hogy a szélsőséges gyűlöletbeszéd az újságírók elleni fizikai erőszakot váltson ki! Ugyanakkor kérjük a politikai közképviseletet, hogy az eddigieknél határozottabban lépjenek fel a szélsőséges megnyilvánulásokkal szemben, erre szólítva fel a demokratikus rendet megőrizni, erősíteni hivatott állami intézményeket.

 

Marosvásárhely, 2022. február 13.

 

A MÚRE Igazgatótanácsa