A sajtó és a közművelődés kolozsvári múltja és jelene értékeinek közös tudatosításását szem előtt tartva kötött együttműködési megállapodást február elsején a kolozsvári Spectator sajtóház kiállítótermében a Kolozsvár Társaság (KT) és a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE).

A két civil szervezet elnökei, Szabó Zsolt és Szűcs László által aláírt dokumentum a közös célok között rögzíti a Kolozsvárhoz kötődő magyar sajtótörténeti értékek iránti figyelem felkeltését, a városban alkotott újságírók, szerkesztők emlékezetének az ápolását, kutatási tevékenységek felkarolását. Közösen kezdeményeznek évfordulós megemlékezéseket, emléktáblák elhelyezését. A KT és a MÚRE szakmai rendezvények, médiatörténeti előadások szervezésében is vállalja a partnerséget, kiadványok közös gondozását, egymás programjainak népszerűsítését is vállalva. Keresik a formáit a sajtótudatosságra való nevelésnek, a médiafogyasztás minőségének a javítása érdekében.

A Kolozsvár Társaság Média szakcsoportja és a MÚRE testületei – Igazgatótanács, Becsületbíróság, szakosztályok – közötti időszakonkénti találkozók szervezése is részét képezi az együttműködésnek.

 

Fotó: Szász Csilla