Újabb négy éven át Máriás Endre, a Magyar Szó főszerkesztő-helyettese tölti be a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete elnöki tisztségét. A szervezet tisztújító közgyűlését december 11-én a Vajdasági Rádió és Televízió új székházában tartották, ahol a VMÚE alelnökeivé Madár Anikót, az Újvidéki Rádió szerkesztő-műsorvezetőjét és Tóth Líviát, a Hét Nap főszerkesztőjét, titkárává pedig Fehérvári Csongort, a Pannon RTV internetes kiadásának főszerkesztőjét választották meg.

 

Valamennyiük megválasztásához Egyesületünk tagsága nevében ezúton is gratulálunk!

 

A tisztújító közgyűlés kezdetén Máriás Endre részletesen ismertette az elmúlt négy évben elért eredményeket, kiemelve, a nem várt nehézségek ellenére is igen tartalmas időszakot tudhatnak maguk mögött, amelynek során bebizonyosodott, hogy a vajdasági magyar újságíró-társadalom tagjai igenis fontosnak tartják az együvé tartozást és az együtt gondolkodást, amit mi sem bizonyít jobban annál, hogy az egyesületnek jelenleg több mint kétszázhúsz tagja van. A VMÚE elnöke kitért a Kárpát-medencei újságírószervezetekkel folytatott kiváló együttműködés fontosságára is, aminek kapcsán Klemm József, a Külhoni Magyar Újságíró-egyesületek Konvenciója korábbi társelnöke beszélt az ernyőszervezet tizenöt éves történetének legmeghatározóbb momentumairól, valamint arról, hogy a KMÚEK tagsága nemrég kezdeményezte a szervezet névváltoztatását Kárpát-medencei Magyar Újságíró-egyesületek Közösségére, továbbá a szervezet hivatalos bejegyzését, illetve vezetői testületének megalakítását, ami egy új korszak kezdetét jelenti majd a KMÚEK életében.

A folytatásban a VMÚE elnökségének tagjai négy kiemelt fontosságú kiadványt mutattak be a jelenlévőknek. (…)

A közgyűlés ezt követően megválasztotta a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete új elnökségét, amely ezúttal is tizenegy tagból áll, akiknek a megbízatása négy évre szól. Az új elnökség tagjai: Dedić Szuzanna, a Szabadkai Magyar Rádió főszerkesztője, Fehérvári Csongor, a Pannon RTV internetes kiadásának főszerkesztője, Homolya Horváth Ágnes, a Magyar Szó szerkesztője, Kartali Róbert, a Hét Nap főszerkesztő-helyettese, Klemm József, a Vajdasági RTV vezérigazgató-helyettese, Kurcinák Árpád, a Vajdasági RTV szerkesztő-műsorvezetője, Lackó Varjú Sára, a Magyar Szó szerkesztője, Léphaft Pál, a Magyar Szó nyugalmazott karikaturistája, Madár Anikó, az Újvidéki Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Máriás Endre, a Magyar Szó főszerkesztő-helyettese, valamint Tóth Lívia, a Hét Nap főszerkesztője.

Az újonnan megválasztott elnökség alakuló ülésén Máriás Endre személyében megválasztotta az egyesület új elnökét, Madár Anikó és Tóth Lívia személyében a két alelnökét, illetve Fehérvári Csongor személyében a titkárát is. Az alakuló ülésen szó esett a tervekről, amelyek között, ahogyan az előző mandátumban, a következő négy évben is kiemelt szerep jut majd az utánpótlásnevelésnek, a képzések, továbbképzések és egyéb szakmai összejövetelek szervezésének, valamint a vajdasági magyar újságíró-társadalom újjászervezése érdekében kifejtett erőfeszítéseknek és az anyaországi, valamint a Kárpát-medencei szakmai szervezetekkel folytatott együttműködés továbbépítésének is. Az egyesület vezetői elmondták, azt szeretnék, ha a jövőben még többen csatlakoznának hozzájuk, felismerve a szakmai alapokon nyugvó együttműködés, együtt gondolkodás és együvé tartozás fontosságát.

 

Forrás: Magyar Szó, fotó: Ótos András