A MÚRE becsületbíróságának tevékenységi beszámolója

Tisztelt tagtársaink! Tisztelt vendégeink, barátaink!

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete legutóbbi 2019. október 6-án tartott tisztújító közgyűlésén választotta meg a szakmai szervezet etikai testülete, a becsületbíróság tagjait: Bajna György, Balázs Bence, Bögözi Attila, D. Mészáros Elek, Kacsó Sándor, Kövér Tamás, Maksay Magdolna, Sarány István, Tomcsányi Mária és Urbán Izabella kapott megbízatást a közgyűléstől. A testület első ülésén megválasztotta tisztségviselőit, eszerint a mandátum alatt a testület elnöki tisztségét jómagam látom el, alelnök Maksay Magdolna, Bögözi Attila pedig a titkár.

Az elmúlt egy esztendőben ügyetlenek voltunk nemcsak átvitt értelemben, de a szó szoros értelmében is. Ügyetlenek voltunk, mert a Becsületbíróságot senki nem kereste meg panasszal, nem volt tárgyalandó ügy. S ügyetlenek voltunk, mert nem reagáltunk a médiával, az újságíró szakmával kapcsolatos visszás, esetenként káros jelenségekre.

Csak megismételni tudom a tavalyi közgyűlésen tartott tevékenységi beszámolóban leírtakat, azt, hogy a világjárvány visszaszorítására, leküzdésére irányuló korlátozó intézkedések közepette nagyon nehéz helyzetbe kerültek az újságírók, a szerkesztőségek, no meg szakmai szerveztünk is.

Az újságírói munka az információ begyűjtését, annak értelmezését, feldolgozását, szerkesztését, megírását és az írásnak a közvélemény elé tárását jelenti. Ez többek között személyes kapcsolatokat is feltételez, és éppen ettől a személyes kapcsolattartási lehetőségtől fosztott meg mindannyiunkat az elmúlt két esztendőben a járvány.

Ebben a két évet felülelő időszakban bebizonyosodott, hogy nagy szükség van a médiára a lakosság tájékoztatásában, nagy szükség van a szakmaiságra és az újságírók felelős magatartására. Szükség van, mert az eltelt év történései is igazolták, hogy a közösségi oldalak révén rengeteg álhír, részigazságokat tartalmazó információ terjed, ki-ki megtalálja a vélt vagy valós igazának, avagy éppen az ellenkezőjének alátámasztására szolgáló tartalmat. Ebben a káoszban hazai magyar médiaintézményeink többnyire biztos tájékozódási pontnak bizonyultak, ellenőrzött információkat közöltek az olvasókkal, nézőkkel, hallgatókkal, még akkor is, ha egyik másik kollégánkat, szerkesztőséget konteók terjesztésével vádoltak meg a közösségi oldalakon zajló vitákban egy-egy félresikerült – így félreértelmezhető – mondat miatt.

Meggyőződéssel állítom, hogy a hazai magyar sajtó jól vizsgázott ebben a nehéz időszakban, s ezt az állításomat igazolja az a tény is, hogy nem érkezett a testülethez etikai panasz a világjárvánnyal kapcsolatos sajtómegjelenések kapcsán.

Bizonyára többen azt hittük, hogy nehezebb dolgunk nem lehet a hiteles információforrások felkutatásában, az információk valóságtartalmának ellenőrzésében, mint a világjárvány idején, az elmúlt hetek történései bebizonyították, hogy a vírus-oltás téma csak bemelegítő volt számunkra az ukrán–orosz háború történéseinek, vagy akár a szerda délutáni benzinmizéria hiteles bemutatására. E témák kapcsán szembesülhettünk azzal, hogy valóban minden, a sajtóban megjelent szó, mondat leírása óriási felelősséggel jár, ugyanis egy félresikerült mondat is felbecsülhetetlen kárt okozhat, s nemcsak erkölcsi kárt, hanem anyagi veszteséget, vagy akár emberéletet is követelhet.

Nagyon fontosnak tartom a szakmánkat vezérelő szabályok szigorú betartását a hiteles tájékoztatás biztosítása érdekében, a közösségi médiában terjedő kirekesztő diskurzus, ellenőrizetlen információ özöne és annak manipulatív módon való felhasználása közepette, megtapasztalva azt is, hogy a nagyközönség még nem vált tudatos médiafogyasztóvá.

Ezért kell vigyáznunk arra, hogy minden a nevünkhöz köthető sajtóanyag hiteles és igaz legyen. Csak így nyerhetjük el, szerezhetjük vissza a médiafogyasztók bizalmát.

Még annyit, hogy a bizalom számlájára írnám azt a tényt is, hogy az elmúlt esztendőben nem kereste meg etikai ügyben a testületünket. Az újságírói szakma becsületét kell visszaszereznünk ahhoz, hogy erősödjön a pályatársak és az olvasóközönség körében a szakmai szervezetünkbe, annak etikai testületébe vetett bizalma.

S akkor majd ismét ügyesek leszünk.

 

Sarány István,

a MÚRE BB elnöke

 

(Címlapkép: archív felvétel)