Kedves kollégák!

 

Újabb, a mindennapjaink mellett a sajtó működése szempontjából is nehéz, embert próbáló időszakot tudhatunk magunk mögött azóta, hogy fél esztendeje Szárhegyen, jubileumi rendezvényünkön találkoztunk.

Hiába érzünk megkönnyebbülést amiatt, hogy a járvány ötödik hullámának csillapulása után nálunk is megszüntették a korlátozó intézkedéseket, a háború közvetett hatásai, az alapanyagok árának emelkedése miatt elszállt nyomdai, szállítási stb. költségek különösen a nyomtatott sajtót sújtják.

Ugyanakkor ezek a rendkívüli helyzetek tovább mélyítették azokat a gondokat, amit a média hitelességének erodálódása okoz, a kiszolgáltatottság, amit a közösségi oldalakon terjedő megalapozatlan információk, álhírek okoznak. A mi nyilvánosságunk sem tudja magát kivonni e negatív jelenségek befolyása alól. Mindez azt a kötelezettséget rója ránk, hogy az eddigieknél is jobban összpontosítsunk arra, hogy a szerkesztett tartalmak szakmai színvonala ne csökkenjen, tájékoztassunk hitelesen, véleményanyagaink a tényekre támaszkodjanak. Hiszen sem a magyarországi, sem a román nyelvű média nem töltheti be azt a szerepet, amit a mi médiumaink betöltenek, illetve be kellene tölteniük. Soha az elmúlt három évtizedben nem volt szükség annyira a szakmai szolidaritásra, annak tudatosítására, hogy hitelesen működő média nélkül nem beszélhetünk egészséges, demokratikus társadalomról.

*

Említett őszi szárhegyi találkozónk óta, ahol rendkívüli közgyűlést is tartottunk, a következő programok szervezésében vettünk részt.

Novemberben online és személyes formában nyitottuk meg a Brassai sajtófotó-kiállítást Nagyváradon, a Vilidár István Galériában. Az Eurofotoart Egyesület élő közvetítésének köszönhetően mintegy háromszázan követték nyomon az eseményt.

November 18-án Állásfoglalást fogadtunk el a Szucher Ervin kollégánk és a marosvásárhelyi polgármester között egy, a Krónika napilapban kialakult konfliktusban, ami egy olyan jelenségre mutat rá, amikor a politikus nem partnere, hanem irányítója akar lenni az újságírónak.

A Brassai kiállítás immár 2022 első heteiben eljutott sorrendben Csíkszeredába, Bukarestbe és Sepsiszentgyörgyre, utóbbi esetben az Unitárius galériában mintegy 80 érdeklődő előtt nyitottuk meg a könyvbemutatóval egybekötött tárlatot. Köszönet mindhárom helyszínen a kollégáknak a segítségért, továbbá a Hargita kiadónak és a Liszt Intézetnek a lehetőségért, a helyszínek biztosításáért. Reméljük, a tavasz folyamán Marosvásárhelyen, esetleg Kolozsváron is közszemlére kerülhet az anyag.

Fontos fejleménye az utóbbi időszaknak, hogy a marosvásárhelyi irodában sikerült egy BGA-pályázat segítségével bővíteni az eszközállományunkat számítógépekkel, monitorral, szkennerrel, nyomtatóval, ezáltal javítva a titkárság munkafeltételeit.

Az utóbbi hetekben Állásfoglalást fogadtunk el az AUR parlamenti párt félelemkeltő médialistázása ellen, illetve megnyilvánultunk a Transindex megszűnése nyomán kialakult helyzettel kapcsolatban.

A sepsiszentgyörgyi kiállítás megnyitása alkalmával jelentettük be, hogy megalakult Egyesületünk sajtófotós és videóújságíró szakosztálya. Remélem, fotós, videós kollégáink eredményes munkát végeznek majd, amihez igyekszünk minden támogatást megadni.

További szócikkekkel bővült az utóbbi hónapokban a Sajtolexikon.ro oldal, kérem, amennyiben tudtok a környezetetekben olyan jelenleg is aktív, továbbá nyugdíjas, illetve már elhunyt pályatársról, aki nem szerepel az online lexikonban, küldjétek el a szócikkét, vagy a szócikk elkészítéséhez szükséges adatokat.

A legutóbbi napok fejleménye, hogy előkészítettünk egy együttműködési dokumentumot, melynek célja, hogy a MÚRE partnerségben a Romániai Magyar Könyves Céhhel, a jelentősebb hazai magyar könyvkiadókkal, továbbá a BBTE, a Sapientia EMT és a KKE magyar nyelv és irodalom, újságírás, média stb. tanszékeivel, induljon kezdeményezés azt célozva, hogy népszerűsítsük a hazai magyar könyvkiadást, a könyveket, szerzőket, egyáltalán az olvasást.

 

További állásfoglalásokat, kezdeményezéseket vitatott meg a napokban egyesületünk Igazgatótanácsa, ezeket a Közgyűlés elé bocsátjuk, hogy mint az egyesület legfontosabb döntéshozó szerve, támogatásával növelje ezek jelentőségét.

 

Nyilatkozat – szolidárisak vagyunk a kárpátaljai kollégákkal

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete aggodalommal figyeli a háború sújtotta Ukrajnában növekvő feszültséget. Ebben a helyzetben, amely a hazai médiában dolgozók elé is naponta szokatlan és néha váratlan feladatokat állít, fokozottan figyeljük az Ukrajnában, Kárpátalján működő sajtótermékek tevékenységét. Bizakodunk, amikor azt tapasztaljuk, hogy a nyomtatott lap mindeddig – látszólag zavartalanul – megjelent, a portálok tartalmai frissülnek, és a rádiók-televíziók is sugároznak.

Meggyőződésünk, hogy ott dolgozó kollégáink bármikor képesek volnának helyt állni bármely országban megjelenő magyar nyelvű sajtóban. De ezzel együtt is azt kívánjuk, legyen esélyük nekik ottmaradni, szülőföldjükön teljesíteni a rájuk bízott feladatot, szolgálatot: az ottani magyarok minél teljesebb és pontosabb tájékoztatását, legjobb tudásuk szerint, az adott körülmények között is.

Bízunk és reménykedünk, hogy a háborús események elkerülik Kárpátalját és a kárpátaljai magyar újságíró kollégákat.

Kezdeményezzük, hogy a szavakon túli szolidaritás megnyilvánulásaként szimbolikusan fizessünk elő minél többen egy évre a Kárpáti Igaz Szó lapra, e bizakodással megelőlegezve a lap jövőjét, egyúttal a magunk eszközeivel támogatást nyújtva további működéséhez.

A magyar sajtó napjához közeledve, ahogyan 1848. március 15-én, ma is a márciusi ifjakkal együtt kívánjuk:

Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Főleg, mielőbb: béke.

 

Nagyvárad, 2022. március 12.

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete Közgyűlése

 

Nyilatkozat – vigyázzunk a napilapjainkra!

A romániai magyar írott sajtó legfontosabb és legstabilabb médiumai a megyei napilapok, amelyek az esetek többségében jelentős értéket képviselnek, felhalmozott szakmai tapasztalatot, földrajzi és társadalmi értelemben is a legszélesebb nyilvánosságot jelentve. Ezek a lapok, illetve munkatársaik alkotják a hazai magyar újságíró társadalom gerincét.

Az utóbbi napokban két megyei napilapunk, a Hargita Népe, valamint a Szatmári Friss Újság kiadói a lapok főszerkesztőinek cseréjéről döntöttek, a váltás szükségességének nyilvános indoklása nélkül. A két lap élén történt változtatás a tulajdonosi háttér ismeretében felveti a politikai beavatkozás gyanúját, illetve a szakmai szempontok figyelmen kívül hagyását. Ez utóbbi azért egyértelmű, mert mindkét esetben tapasztalt, ismert kolléga helyébe került olyan főszerkesztő, akinek nincs sem szerkesztői, sem lapvezetői múltja.

Mindez különösen aggasztó, hiszen olyan helyzetben történik, amikor csökken az olvasói bizalom a hagyományos médiumok iránt, ezzel szemben a közösségi oldalakon terjedő, ellenőrizetlen tartalmak, álhírek térnyerése aggasztó méreteket öltött.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy nem a szerkesztőség tapasztalt embereivel kell leszámolni, nem a hagyományos médiát kell minél kevesebb pénzből fenntartani. Sokkal inkább arra volna szükség, hogy közösen tegyünk a médiatudatosság fejlesztéséért, hogy az olvasókat, nézőket, hallgatókat felkészítsük arra, mit kezdjenek a közösségi médiából ránk zúduló ellenőrizetlen, szerkesztetlen tartalmakkal.

A MÚRE fontosnak tartja a megyei napilapok anyagi és szakmai megerősítését, az ott dolgozó kollégák szerepének elismerését, anyagi és társadalmi elismertségük javítását. Ezért, jól ismerve és kiállva mindkét megyei lap főszerkesztőjének szakmai tudása mellett, elvárja, hogy a lapok kiadói, tulajdonosai indokolják meg, akár vizsgálják is felül döntésüket, amellyel az olvasói nyilvánosságnak is tartoznak.

 

A MÚRE Igazgatótanácsa, Marosvásárhely, 2022. március 7.

A MÚRE Közgyűlése, Nagyvárad, 2022. március 12.

 

Állásfoglalás – az eredményes népszámlálásért

A 2022-es esztendő egyik legfontosabb kihívása a romániai magyarság számára a tavaszi népszámlálás, amelynek eredményei a társadalom számos egyéb területe mellett a média esetében is rendkívül fontosak, hiszen általa pontosabb képet alkothatunk a médiafogyasztóink helyzetéről.

Az eredményes népszámlálás pártok, politikai szervezetek felett álló ügy. Fontosnak tartjuk, hogy már a népszámlálás újdonságot jelentő első, online fordulójában minél többen töltsék ki az adatlapokat. Ennek sikere érdekében javasoljuk, hogy a hazai magyar nyomtatott, online, illetve audiovizuális média szerkesztőségei – lehetőségeikhez mérten – minél több hasznosítható, közérthető tájékoztató anyagot publikáljanak. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) ennek sikere érdekében vállalja a közvetítő szerepét az információk áramoltatásában: továbbítja a szerkesztőségek felé a közérdekű információkat, valamint népszerűsíti a hazai magyar sajtóban a témával kapcsolatban megjelent anyagokat.

Javasoljuk tagtársainknak, kollégáinknak, hogy akár önkéntesként is vegyenek részt a népszámlálás előkészítésében és lebonyolításában. A témával kapcsolatos tapasztalataik, észrevételeik, javaslataik közzétételére a MÚRE Igazgatótanácsa felajánlja nyilvános felületeit, ezáltal közvetítő szerepet vállalunk a népszámlálás eredményes előkészítésében érdekelt politikai és civil, szakmai szervezetek irányában. Célunk, hogy a cenzus minél eredményesebb legyen, minden romániai magyart érjen el, akár szórványban, vegyes családokban, diaszpórában.

 

Marosvásárhely, 2022. február 12.

a MÚRE Igazgatótanácsa

 

Végül, de nem utolsó sorban tájékoztatjuk a kollégákat, hogy elkészült a közhasznúsítás elérését célzó beadványunk dossziéja, a dokumentumot a közeli napokban eljuttatjuk a bukaresti kormányfőtitkárságra.

 

Nagyvárad, 2022. március 12.

Szűcs László