A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, a romániai magyar újságíró társadalom reprezentatív szakmai szervezete aggodalommal figyeli a Marosvásárhelyi Rádiónál kialakult helyzetet, ahol egy látszólag munkahelyi konfliktus feltételezett részletei a közösségi médiában kommentek formájában, továbbá sajtóanyagokban is indulatokat szítanak a romániai magyar közvélemény egy részében. Aggodalomra ad okot, hogy a Marosvásárhelyi Rádió magyar adásának vezetősége nem lépett fel kellő határozottsággal a kialakult konfliktus szerkesztőségen belüli kezeléséért, annál is inkább, mivel a közszolgálati médiában dolgozó újságírók statútuma  IV. fejezete részletesen taglalja, miként kell viszonyulniuk egymáshoz a közszolgálati média munkatársainak, milyen elvárásoknak kell megfelelniük, hangsúlyozva, nem tolerálható a tiszteletlen, megalázó, megfélemlítő magatartás stb. „Mindenki biztonságban és elemében kell érezze magát, azért, hogy szakmailag teljesíteni tudjon. Nem tolerálható semmiféle zaklatás és diszkrimináció” – áll az idézett Statútumban, amire ráerősít a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete Etikai Kódexének 18. paragrafusa: „az újságíróknak egymás között be kell tartaniuk a kulturált érintkezés szabályait.”

Jelen állásfoglalásában a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete abból indul ki, hogy etikai vétséget „megjelent írással, képpel, rádióadásban elhangzott, televízióban sugárzott, az Interneten közzétett, az újságírói műfajokhoz tartozó alkotással, lehet elkövetni.” (Etikai Kódex 4.§)

A Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségében történtek nem minősülnek sajtóetikai vétségnek, jellegük munkahelyi konfliktus képét mutatja, ami személyes ellentétbe csapott át, s amit az érintettek – nyilatkozataik szerint – bírósági úton kívánnak rendezni. Mivel az ügyben értesüléseink szerint rendőrségi nyomozás is folyik, a MÚRE nem tartja etikusnak, hogy e konfliktus esetében, annak jogerős befejezéséig bármelyik fél mellett vagy ellen állást foglaljon.

Ugyanakkor emlékeztetünk a MÚRE 2016. február 10-én közzétett Állásfoglalására, melyben felhívta a közvélemény figyelmét, hogy Románia Alkotmánya 29-31. cikkelyében garantálja a gondolat- és a véleményszabadságot, valamint a véleménynyilvánítás szabadságát, illetve a tájékoztatáshoz és tájékozódáshoz való jogot. Etikai Kódexünk Appendixének 3.§ alapján „meggyőződésünk, hogy a megjelenés szabadsága, szabadossága tekintetében, míg a közgondolkodás a posztokat és kommenteket lazábban értelmezi, elfogadja a durva, a közönséges kifejezéseket, a káromkodásokat, addig ezeket a kifejezéseket az újságírószakma nyomdafestéket nem tűrőnek tekinti. Ezért sajtóetikai vétséget követ el az az újságíró, aki ilyen jellegű tartalmakat, kommenteket posztol saját idővonalon, online média vagy bármilyen közösségi felületen. Az újságíró közszereplőként és közvélemény-formálóként, munkaidőn kívül sem fogalmazhat meg, illetve nem tehet közzé a közbeszédben, újságírásban, közösségi oldalakon, vagy akár a blogszférában az emberi méltósággal összeegyeztethetetlen, etikailag vállalhatatlan, az elfogadható közösségi megnyilvánulással ellentétes, uszító, kirekesztő, diszkrimináló gondolatokat, nem élhet a gyűlöletbeszéd eszközével”.

 

A MÚRE IGAZGATÓTANÁCSA

ÉS BECSÜLETBÍRÓSÁGA

2020. április 22.