Március 12-én délben a nagyváradi Léda-házban tartotta idei rendes közgyűlését egyesületünk. Mind a helyszínen, mind online formában egyaránt egy-egy tucatnyian vettünk részt a találkozón, amely a napirend elfogadásával vette kezdetét.

Ezt követően Szűcs László olvasta fel elnöki beszámolóját, melynek bevezető részében utalt a közelmúlt rendkívüli helyzeteire, amit immár két esztendeje a világjárvány jelent, újabban pedig a közvetve bennünket is érintő háború. Többek közt úgy fogalmazott: „Mindez azt a kötelezettséget rója ránk, hogy az eddigieknél is jobban összpontosítsunk arra, hogy a szerkesztett tartalmak szakmai színvonala ne csökkenjen, tájékoztassunk hitelesen, véleményanyagaink a tényekre támaszkodjanak. Hiszen sem a magyarországi, sem a román nyelvű média nem töltheti be azt a szerepet, amit a mi médiumaink betöltenek, illetve be kellene tölteniük. Soha az elmúlt három évtizedben nem volt szükség annyira a szakmai szolidaritásra, annak tudatosítására, hogy hitelesen működő média nélkül nem beszélhetünk egészséges, demokratikus társadalomról.”

A későbbiekben a múlt év őszi szárhegyi rendkívüli közgyűlés óta eltelt időszak történéseiről számolt be, a teljes beszámoló ITT olvasható.

Az elnöki jelentés után hangzott el a Becsületbíróság elnöke, Sarány István beszámolója, amit bátran nevezhetünk izgalmas, aktuális publicisztikának. Az etikai testület vezetőjének beszámolója ITT olvasható.

A továbbiakban Bögözi Attila ügyvezető igazgató ismertette – rávilágítva az adatok hátterére is – az Egyesület 2021. évi pénzügyi jelentését, továbbá idézte a román nyelvű cenzori jelentést, mely pozitívan véleményezte a MÚRE elmúlt évi gazdálkodását.

Az elhangzott beszámolókat, illetve az elnöki jelentésben ismertetett Nyilatkozatokat a közgyűlés elfogadta. Utóbbiak közül a kárpátaljai kollégákkal való szolidaritást kifejező állásfoglalást ITT, míg a hazai magyar sajtóban az utóbbi napokban tapasztalt aggasztó fejleményekről szóló nyilatkozatot ITT olvashatják.

 

A napirenden következett a 2022. évi tevékenységi terv bemutatása, ezzel összefüggésben pedig az idei költségvetés-tervezet ismertetése. Előbbi mindenképpen tartalmazza majd a tavalyi riporttábor eredményeként készülő máramarosi riportkötet kiadását és bemutatását, az idei Brassai sajtófotó-pályázatot, egy újabb riporttábort, melynek legvalószínűbb helyszíne Fehér megye lesz Nagyenyed központtal, valamint az őszi szakmai találkozót, amit hagyományosan a gyergyói Szárhegyen tart a MÚRE. A további tervek az egyesület pénzügyi helyzetétől függenek, jelenleg is dolgozunk a lehetséges pályázati lehetőségek kihasználásán.

 

Az utóbbi idők egyik konkrét eredménye volt a sajtófotós és videóújságíró szaktestület megalakulása Sepsiszentgyörgyön, a februárban létrejött szakosztály terveiről a közgyűlésen – online formában – Huszár Szilamér és Halmágyi Zsolt osztotta meg elképzeléseit a tagsággal.

A Közgyűlés utolsó részében bemutattuk azt a vaskos dossziét, amely éppen a közgyűlést megelőző napon véglegesült több évi előkészítő munka nyomán, azt célozva, hogy a MÚRE elnyerje a közhasznú civil szervezet státusát. A dokumentumot a kormány főtitkárságára juttatjuk el.

Simonffy Katalin, az Egyesület egyik alelnöke egy javaslatot fogalmazott meg s ismertetett arra vonatkozóan, hogyan lehetne alternatív módon is biztosítani készülő riportkötetünk kiadásának finanszírozását. (A javaslat ismertetésére visszatérünk.)

 

Tájékoztató a népszámlálás startja előtt

A Közgyűlés résztvevői egy rövid ebédszünetet követően meghallgatták Barna Gergő szociológus prezentációját a március 14-én elkezdődött romániai népszámlálás kommunikációjával kapcsolatban. A MÚRE ez alkalomból együttműködési megállapodást kötött a kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesülettel, vállalva, hogy közvetíti a romániai magyar sajtó felé a népszámlálással kapcsolatos információkat. Barna Gergő nagyváradi prezentációjára, mely során vendégünk a kollégák kérdéseire is válaszokat adott, illetve interjúk is készületek, hamarosan visszatérünk.

 

Bejártuk a püspöki palotát

A szombati közgyűléshez kapcsolódóan a résztvevők látogatást tettek a kívül-belül felújított nagyváradi római katolikus püspöki palotában, ahol Lakatos Attila régész, a püspökség munkatársa vezetésével tekinthették meg az egyházművészeti gyűjteményt, reneszánsz és barokk kori festményeket, a püspöki és kanonoki portrétárat, továbbá a liturgikus ötvösművészet és textilművészet remekeit. A látogatás során, mely az épület dísztermét is érintette, a MÚRE csapata találkozott Böcskei László megyés püspökkel, aki beszélt eddigi eredményeikről, terveikről. Mint elhangzott, örömükre szolgál, hogy a sajtó népszerűsíti a felújított épületet, amely az építtető, Patachich Ádám eredeti elképzeléseinek megfelelően 250 év múltán részben kulturális célokat szolgál. Ennek szellemében tekinthettük meg a palota második emeletén azt a március 26-án nyíló, 20. századi festészeti tárlatot, amelyet egy magángyűjtemény anyagából válogattak, továbbá egy modern konferencia-központot is, amelybe máris beleálmodtuk egy későbbi szakmai rendezvényünket.

Búcsúzóul a földszintre visszatérve a Szent László teremben egyéb értékes alkotások mellett megszemlélhettük a lovagkirály nevezetes hermáját.

 

Címlapfotó: Bartha Csaba