Tavaszi közgyűlésünk kiegészítő programjaként március 24-én Együttműködési keretegyezményt írt alá a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete a Teleki Oktatási Központtal, mely a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége módszertani központja.

 

A felek a dokumentumban vállalják, hogy rendszeresen együttműködnek olyan tematikákban, melyek a két intézmény céljait, törekvéseit közös programok keretében, egymás érdekeinek és szükségleteinek a teljes mértékben történő figyelembevételével, kölcsönös kedvezmények biztosítása mellett szolgálja.

A keretegyezményben a MÚRE megerősíti, hogy országos programjai helyszínévé a Teleki Oktatási Központot (TOK) szeretné rendszeresíteni, míg utóbbi e törekvésében Egyesületünket teljes mértékben, infrastruktúrájának széles körű rendelkezésre bocsájtásával támogatja. Ugyancsak vállaljuk, hogy az ideihez hasonlóan a Brassai sajtófotó-pályázat anyagát rendszeresen bemutatjuk a szovátai közpobtban is. Egyesületünk a TOK kérésére aktívan közreműködik a Központ szakmai programjainak a népszerűsítésében, továbbá szívesen bekapcsolódik a Teleki-kert programsorozatba, ifjúsági tagozatunk bevonásával alkotótábor jellegű rendevények szervezésével.

A Teleki Oktatási Központ a tavaszi és őszi időszakban öt-öt kétszemélyes, 25 százalékos kedvezményt biztosít a MÚRE tagjai részére, amennyiben legalább egy hetes üdülésen vesznek részt a Teleki Hotelben. A kedvezmény igénybevétele kapcsán további információk igényelhetők egyesületünk marosvásárhelyi titkárságán.

A megállapodást, melyet a felek határozatlan időre kötöttek, a TOK tanácstermében írta alá Bíró Zsolt igazgató és Szűcs László elnök.

 

Fotó: Kemenes Henriette